Leksikon radija i televizije

Natrag

širokopojasni pristup internetu

(engl. broadband), pristup internetu preko veze koja je stalno uspostavljena, za razliku od tzv. dial-up pristupa preko birane linije. Po definiciji FCC-ja (2015) minimalna brzina downloada za širokopojasni pristup internetu je 25 Mb/s, a minimalna brzina uploada 4 Mb/s. Digital Agenda for Europe definira tri razine brzina, 2, 30 i 100 Mb/s, a jedan je od ciljeva do 2020. nacionalna dostupnost brzine od 30 Mb/s i 50% europskih korisnika s brzinama od 100 Mb/s.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona