Leksikon radija i televizije

Natrag

Šibl, Milovan

novinar (1942–2020). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom se počeo baviti na RZ-u 1965. Isprva suradnik, a zatim urednik do 1990. Više puta suspendiran zbog izražavanja stajališta, među ostalim i zbog negativne kritike filma L. Zafranovića Okupacija u 26 slika. Nakon osamostaljenja Hrvatske ministar informiranja u Vladi RH 1990–91, direktor Hine do 1997, a potom privatni nakladnik.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona