Leksikon radija i televizije

Natrag

Šibl, Ivan

urednik, političar i pisac (1917–1989). Prvi glavni direktor RTZ-a. Sudionik antifašističkoga pokreta 1941–45, prvo kao zagrebački ilegalac, od 1942. u partizanima; obnašao visoke vojne i političke dužnosti: 1943. je v. d. dužnosti političkog komesara Druge operativne zone, a 1944–45. politički komesar X. zagrebačkog korpusa. Od svršetka rata do 1953. u JNA (službu napustio kao general-potpukovnik). Proglašen narodnim herojem. Bio je glavni i odgovorni urednik Borbe 1953–54, kad su u listu objavljivani liberalno intonirani članci M. Đilasa. Od ožujka 1954. generalni direktor RZ-a, a nakon pokretanja TV programa generalni direktor RTZ-a do 1963. Iz Zagreba je, 30 godina nakon prvoga radijskog programa, zahvaljujući njemu krenuo i prvi TV program u Jugoslaviji, unatoč direktivama iz Beograda da se čeka kako bi prvi TV signal krenuo iz glavnoga grada. Pripada mu mjesto osnivača TVZ-a, što je označeno i njegovom bistom, postavljenom u predvorju velikih studija i upravnog dijela Doma HRT-a u povodu 50. obljetnice televizije i 80. obljetnice radija. Za mandata na čelu RZ-a i RTZ-a poticao i podupirao razvoj kulturno-umjetničkoga programa te informativno osamostaljivanje od zajedničkoga jugoslavenskog programa. Posebno je zaslužan za osnivanje i razvoj RTZ-a, za pokretanje prvog TV odašiljača u Jugoslaviji (1956), za uvođenje Školske televizije (1960), za izravno emitiranje zabavno-revijalnih emisija iz dvorane Radničkoga doma (1961), za nabavku suvremene tehničke opreme i puštanje u rad prvoga magnetoskopa (1963). Nakon funkcija u medijima djelovao je u politici, kao predsjednik Kulturno-prosvjetnog vijeća Sabora od 1963, član CK SKH, zastupnik u Saboru Hrvatske i poslanik u Skupštini Jugoslavije, a od 1969. predsjednik SUBNOR-a Hrvatske. Kao jedan od istaknutih sudionika Hrvatskoga proljeća potkraj 1971. uklonjen je sa svih dužnosti i isključen iz javnoga života. Objavio je više memoarskih knjiga (Iz ilegalnog Zagreba, Partizanski razgovori, Ratni dnevnik, Sjećanja). Po motivima prve memoarske knjige i njegovu scenariju realiziran je film Naši se putevi razilaze (Š. Šimatović, 1957), a po Ratnom dnevniku filmovi A. Vrdoljaka Kad čuješ zvona (1969) i U gori raste zelen bor (1971). Bio je scenarist igrane TV serije TVZ-a Sumorna jesen (režija Z. Bajsić, 1969). Njegovim je imenom nazvana glavna godišnja nagrada HRT-a koja se od 1991. dodjeljuje za višegodišnja izvanredna dostignuća na području radijskoga i TV stvaralaštva (popis dobitnika).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona