Leksikon radija i televizije

Natrag

Đuretić, Zvonimir

spiker (1924–1985). Od 1952. radio na Radio Osijeku, a od 1953. do umirovljenja 1984. na RZ-u; bio je jedan od najboljih spikera u bivšoj Jugoslaviji. Podučavao je niz iznimnih spikera (S. Kardoš, O. Mlakar, V. Mahovlić, V. Levak, M. Selman, M. Pejar, T. Bakarić, V. Mišić, B. Uvodić i dr.). Često angažiran i na TVZ-u u informativnim programima te u emisijama Obrazovnoga programa. Sinkronizirao je brojne domaće i strane dokumentarne filmove.

Pogledaj više

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona