Leksikon radija i televizije

Natrag

Čovjek koji je spasio Nizozemsku

radiodrama Antuna Šoljana, praizvedena na RZ-u 1983. u režiji Z. Bajsića. Glumili su T. Stojković, M. Aleksić, I. Rogulja i N. Kovač te spikerica V. Spinčić Prelog. Središnja je tema situacija hrvatskih gastarbajtera; autor pritom ironizira frazerski jezik medija u programima namijenjenima radnicima u inozemstvu. Doživjela je brojne domaće i strane reprize (prevedena je na 14 jezika) i nagrađena prvom nagradom na međunarodnom natjecanju Prix Futura 1985.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona