Leksikon radija i televizije

Natrag

Četvorica u mraku

dokumentarna radiodrama Tomislava Jageca, Darka Rundeka i Anke Savić praizvedena 6. VI. 1991. na HR-u. Tematski i radiofonski uvjerljivo obrađuje socijalni ambijent marginalaca u velikom gradu. Drama je 1991. dobila drugu nagradu na međunarodnom radijskom natjecanju Prix Futura.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona