Vesna Ivanović Ferenčak

Vesna Ivanović Ferenčak

Bila je spikerica i majstorica televizijske montaže. Rođena je 1945., a kao glumica je Pionirskoga kazališta Zagreb sa svojih 12 godina odabrana na audiciji za Pionirski mozaik, prvu emisiju televizijskoga programa za djecu. U Vjesniku, u članku naslovljenome Djeca nas mogu poučiti od 29. rujna 1957., piše: ''… najsnažniji dojam ostavila je mala Vesna Ivanović kao najavljivačica. Ona je danas najbolja spikerica koja se pojavila na zagrebačkoj televiziji…''. Nakon prekida spikerske karijere i završene škole primijenjene umjetnosti, radila je na TVZ-u i HTV-u kao montažerka (Dnevnik, Vijesti, magazini, drame, serije, dokumentarci; Beskrajem svijeta i Jedrima oko svijeta…). Umirovljena je 2000.