Stjepan Jakševac

Stjepan Jakševac

Taj je spiker, dramaturg i urednik, rođen 1916. godine, bio najbolji kandidat na natječaju za spikera Radija Zagreb 1940., radio je na Radiju na Krugovalu pa na RZ-u do 1957. Do mirovine 1976. bio je dramaturg i urednik u Programu za djecu. Dramatizirao je i snimao najpopularnije dječje bajke. Bio je i pjesnik. Poznate su njegove pjesme Vesela godina, Voli, ne voli, voli i Zlatna ptica sunca. Pisao je i na kajkavskome, a mnoge su njegove pjesme i uglazbljene poput poznate pjesme Na Sleme, na Sleme.