Nada Zgrabljić Rotar

Nada Zgrabljić Rotar

Diplomirana se komparatistica književnosti i fonetičarka Nada Zgrabljić Rotar odmah nakon studija zaposlila kao spikerica Radija Zagreb. Do 1990. bila je i autoricom i voditeljicom emisija u radijskome Obrazovnom programu i na Hrvatskoj televiziji. Pomičući interes od praktičnoga prema znanstvenome, u svojemu je magistarskome radu analizirala radijski informativni žanr kao suvremeni ritual, a u doktoratu je istraživala dijalog kao govorni žanr u radijskome programu. Godine 1995. pokrenula je znanstveni časopis Medijska istraživanja, koji je dao velik doprinos razvoju komunikacijske discipline u Hrvatskoj, a poslije se potpuno posvetila znanosti i s Hrvatskoga radija otišla na Sveučilište u Zadru te zatim na Sveučilište u Zagrebu na kojemu radi kao izvanredna profesorica i pročelnica Odjela za komunikologiju na Hrvatskim studijima. Objavila je mnogobrojne znanstvene radove i osam autorskih i suautorskih knjiga, među kojima i knjige Masovni mediji i digitalna kultura, Medijska pismenost i civilno društvo i Radio – mit i informacija, dijalog i demokracija. Bila je vanjskom članicom Odbora za informatizaciju, informiranje i medije Hrvatskoga sabora, potpredsjednicom Upravnoga vijeća HINA-e i predsjednicom Programskoga vijeća HRT-a. Članicom je Vijeća za kazalište, film, radio i televiziju HAZU-a.

Suvremeni roman i gastronomski trenuci (čita Nada Zgrabljić)

00:49