Matija Lovrec

Matija Lovrec

Hrvatska radiotelevizija organizirala je 1993. audiciju za novinare na kojoj je Matija Lovrec došao na HRT, najprije u Zabavni program na poziv Velimira Đuretića. Vodio je i moderirao emisiju Peta brzina. Istodobno je surađivao sa spikerskom službom na poslovima najavljivača i voditelja u Obrazovnome programu te najavljivača programa. Često su ga kritizirali zbog zagrebačkoga naglaska te se istodobno pojačano usavršavao s fonetičarima u Službi za jezik i govor HRT-a pod vodstvom Jasmine Nikić-Ivanišević. Na HRT-u je bio spiker od 1995. do 2010. kad je otišao s HRT-a i posvetio se radu u vlastitoj produkcijskoj kući OZ Media. S ponosom ističe da za sve što danas zna zahvaljuje izobrazbi na HRT-u i Službi za jezik i govor.

Matija Lovrec

01:13