Jelena Buljan

Jelena Buljan

Ova je Zadranka, rođena u Parizu, svoju medijsku karijeru počela sa šesnaest godina na zadarskome lokalnom Radiju 057, a zatim je radila spikerske i voditeljske poslove na OTV-u, Plavom devet, TV Mreži, CCN-u i Novoj TV. S Hrvatskom je televizijom surađivala vodeći Zadarfest i festival zabavnih melodija u Neumu te u kvizu Izazov, a svojim se glasom u punome radnom vremenu pridružila spikerskim glasovima Hrvatskoga radija od 2007. do 2010.

Mario Sedmak i Jelena Buljan vode Hrvatski glazbeni festival

00:46

Smrt tiskovina i neuspjeh weba (čita J. Buljan)

01:20