Aleksandra Novak Saša

Aleksandra Novak Saša

Rođena je u Banjaluci. Kao zagrebačka studentica u dramskoj grupi KUD-a Ivan Goran Kovačić upoznala je Ljubu Jelčića koji joj je preporučio da se javi na audiciju za spikere Radija Zagreb. Na Radiju je od 1955., s godinom početka televizijskoga emitiranja prešla je na Televiziju Zagreb, ali poslije je prevladala ljubav prema isključivo govornome mediju, pa je na radiju ostala do umirovljenja, pa i poslije, surađujući honorarno. Zahvaljujući dobromu poznavanju njemačkoga jezika Saša Novak sedamdesetih godina putovala je po Europi vodeći programe za iseljenu Hrvatsku, a cijenjena je i kao književna prevoditeljica s njemačkoga i engleskoga jezika.

Saša Novak

00:23

Martin Scorsese (čita Aleksandra Novak)

01:04