Leksikon radija i televizije

Natrag

Vukelić, Petar (Pjer)

novinar i humorist (1942). Na RZ-u 1964–95. u Humorističkoj redakciji kao suradnik i urednik. Pisao skečeve, humoreske, kozerije, serijale, serije u Veseloj večeri, suradnik, autor i suautor emisije Sastanak u Studiju 8 1965–70, sudjelovao 1967–69. u emisiji Vrijeme, ljudi i događaji, 1970–92. objavljivao priloge u emisijama Izlet u obično, Lice s fotografije, Sentimentalne reportaže, Porodični semafor, Zeleni megaherc, Crvena jabuka itd. Slušateljima najpoznatiji po radioemisiji 25. sat, a čitateljima po humoreskama. Surađivao u Sportskim novostima, Večernjem listu, Vjesniku, Vikendu, Areni, Studiju, SN reviji i dr. Autor knjige 26. sat (1994).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona