Impresum

Glavni urednik Novih medija HRT-a Igor Duić

rukovoditelj Komunikacija HRT-a Igor Ćutuk

Vremeplov VODITELJI PROJEKTA: Igor Ćutuk i Igor Duić
UREDNICI: Igor Ćutuk, Jelena Römer, Ernest Strika
SURADNICI: Tamara Bregeš, Lana Bubenik, Đurđica Čočić, Deša Jović, Danijela Moretić, János Römer, Ivana Vilović

Kontakt: hrt@hrt.hr
2016. Hrvatska radiotelevizija
Sva prava pridržana.

LEKSIKON RADIJA I TELEVIZIJE VODITELJ PROJEKTA: Ernest Stika
SURADNICI: Lana Bubenik, Igor Ćutuk, Igor Duić, Jelena Römer

Kontakt: hrt@hrt.hr
2016. Hrvatska radiotelevizija
Sva prava pridržana.

PRIČE SVAKE GENERACIJE VODITELJ PROJEKTA: Igor Ćutuk
UREDNICI: Igor Ćutuk, Jelena Römer, Vesna Karuza Podgorelec
SURADNICI: Lana Bubenik, Đurđica Čočić, Melita Hrengek, Igor Medić, Ernest Stika, Elvira Sarvaš, Rahela Štefanović, Ivana Vilović

Kontakt: hrt@hrt.hr
2016. Hrvatska radiotelevizija
Sva prava pridržana.

GLASOVI VREMENA VODITELJ PROJEKTA: Igor Ćutuk
UREDNICI: Igor Ćutuk , János Römer, Jelena Römer
SURADNICI: Tamara Bregeš, Lana Bubenik, Predrag Furdin, Sunčana Hrvatin Kunić, Nataša Kalinić Ahačić, Mario Koić, Rosanda Tometić, Ivana Vilović, Nada Zgrabljić Rotar

Kontakt: hrt@hrt.hr
2016. Hrvatska radiotelevizija
Sva prava pridržana.